Hem

Ramsjö Skoterklubb låg under många år i dvala och lederna i Ramsjöbygden har på grund av detta blivit eftersatta.

Efter ett initativ av Johan Nilsson och Kristian Svensson kallades det till ett uppstartsmöte i december 2019 där intresset visade sig vara stort för bildande av en ny förening.

Under vintern 19/20 började arbetet med att bilda en ny förening; Ramsjö Skoterklubb.

Målsättningen för föreningen fastslogs vara:

  • Att hålla skoterlederna inom Ramsjöområdet uppmärkta och brukbara.
  • Att vara delaktig i aktiviteter som utvecklar bygden.
  • Att verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken.
  • Att tillvarata snöskoteråkarnas intressen.

Kontakt

Ramsjö Skoterklubb
Org.nr: 802528-4244
Bankgiro:5442-4528
Swish: 1236058242Mail:

skoterklubb@framelake.se